13 kwietnia(zmiana terminu!)-czwarty Turniej GRAND PRIX ŁODZI
(data: 2008-03-09)

 
         Czwarty Turniej GRAND PRIX ŁODZI amatorów tenisa stołowego 
       	         niedziela 13 kwietnia 2008
 
CEL ZAWODÓW: Popularyzacja tenisa stołowego i upowszechnianie kultury fizycznej 
MIEJSCE: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi ul. Czajkowskiego 14 
UCZESTNICTWO: 
•amatorzy
•kobiety – z wyłączeniem zawodniczek ekstraklasy i I ligi PZTS 
•zawodnicy co najmniej 40 letni grający co najwyżej w II lidze PZTS 
•zawodnicy do 39 lat grający co najwyżej w III lidze PZTS 
Amatorem w rozumieniu organizatorów jest: 
-osoba nigdy nie grająca w ligach PZTS (i innych krajów) 
-była zawodniczka, z karencją: I liga –1 rok, ekstraklasa 2 lata
-były zawodnik, z karencją: II liga 1 rok, I liga – 2 lata, ekstraklasa 3 lata 
W zawodach nie mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy grający w ligach zagranicznych

karencje dla byłych zawodników tych lig jak dla ekstraklasy (m) lub I ligi (k) PZTS
 
PRZEWIDYWANY PROGRAM:
9:00 – 9:35 weryfikacja zgłoszeń 
9:40     losowanie do grup eliminacyjnych
9:55     otwarcie Zawodów 
10:00    rozpoczęcie gier eliminacyjnych
od 12:30   pierwsze gry o miejsca 49-...
od 13:00  pierwsze gry turnieju głównego
ok. 16:30  zakończenie zawodów (w tym losowanie nagród rzeczowych)
FORMA ROZGRYWANIA TURNIEJU – jedna kategoria OPEN 
SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU
ELIMINACJE - uczestniczą wszyscy zawodnicy, rozstawienie na podstawie miejsc w rankingu.
 Eliminacje rozgrywane w 8 grupach systemem do dwóch przegranych gier, 
 z każdej grupy awansuje po 6 zawodników 
GRY POCIESZENIA – osoby, które w grupy eliminacyjnej przegrały dwie gry, grają
         o miejsca od 49 do...
FORRUNDA TURNIEJU GŁÓWNEGO - grają zawodnicy z jedną porażką w grupie: zwycięzcy zagrają 
         w turnieju głównym pokonani zagrają 1 mecz o miejsca 33-40, 41-48
TURNIEJ GŁÓWNY - 32 zawodników (16 zwycięzców forrundy i 16 zawodników bez porażki 
         w grupie eliminacyjnej) gra systemem do dwóch przegranych gier
         Gry od tyłu rozgrywane będą do 2 wygranych setów, za wyjątkiem gry 
         trzecie miejsce-ta do wygranych setów 3 
         
KAŻDY MA ZAPEWNIONE ROZEGRANIE, CO NAJMNIEJ 3 GIER
 
WARUNKI GRY: 14 stołów TIBHAR SMASH, piłeczki TIBHAR **
WPISOWE:   dorośli-12 zł, dzieci i młodzież szkolna do 17 lat-7 zł
NAGRODY:   za miejsca I-III oraz losowane wśród uczestników po zakończeniu turnieju.
ZGŁOSZENIA: tel. 042 650 50 09;  kom. 603 973 628;  e-mail: waldemarus@op.pl 
       i w dniu zawodów do godz. 9:30
Pierwsza ”16” w rankingu:
Łażewski Kamil, Uściński Waldemar,.Stępień Marek, Gajewicz Konrad,
Kalina Leszek, Placek Krzysztof, Konecki Adam, Ciesiołkiewicz Waldemar,
Papuga Dawid, Bartłomiejczyk Jarosław, Czuryłowicz Krzysztof,
Myczka Przemysław, Filipczak Jacek, Wrzosek Andrzej,.Przesmycki Przemysław
ma już zagwarantowany udział w zawodach z "listy". 
Jednak, tak jak pozostali uczestnicy, muszą oni do godz. 9:30 w niedzielę opłacić wpisowe.
 
MEDIA: na stronie internetowej firmy MODEST    www.tenisstolowy.pl
    m.in. Regulamin zawodów, aktualizowane listy zgłoszeń, relacje i kompletne wyniki
    Bieżące informacje również na stronie 216 telegazety TVP 3 Łódź 

UWAGI KOŃCOWE:
- zgłoszenia telefoniczne są deklaracją uczestnictwa, uczestnikiem zawodów zostaje się 
 po opłacaniu wpisowego i podpisaniu oświadczenia o graniu na własną odpowiedzialność
- osoby rezygnujące z udziału proszone są o powiadomienie organizatorów o swojej decyzji 
- nieuregulowanie wpisowego do godz. 9:40 powoduje skreślenie z listy startowej
- liczba miejsc ograniczona <=96, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w przebieralniach 
- wszyscy uczestnicy powinni posiadać badania lekarskie, a małoletni pisemną zgodę 
 rodziców na uczestnictwo w zawodach 
- uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków
- obowiązują przepisy gry PZTS z ewentualnymi zmianami podanymi przez Organizatora
- we wszystkich nie ujętych w regulaminie oraz spornych sprawach decyduje Organizator.
 
Opracował kierownik zawodów:  Waldemar Ciesiołkiewicz 


«« powrt