14 września-Pierwszy Turniej GRAND PRIX ŁODZI
(data: 2008-09-06)

 
         Pierwszy Turniej GRAND PRIX ŁODZI amatorów tenisa stołowego 
                  sezonu 2008/2009
       	         niedziela 14 września 2008
 
CEL ZAWODÓW: Popularyzacja tenisa stołowego i upowszechnianie kultury fizycznej 
MIEJSCE: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi ul. Czajkowskiego 14 
UCZESTNICTWO: 
•amatorzy
•kobiety – z wyłączeniem zawodniczek ekstraklasy i I ligi PZTS 
•zawodnicy co najmniej 40 letni grający co najwyżej w II lidze PZTS 
•zawodnicy do 39 lat grający co najwyżej w III lidze PZTS
•zawodniczki i zawodnicy z lig zagranicznych z wyłączeniem odpowiednio trzech i czterech 
 najwyższych szczebli rozgrywek 
Amatorem w rozumieniu organizatorów jest: 
-osoba nigdy nie grająca w ligach PZTS (i innych krajów) 
-była zawodniczka, z karencją: I liga –1 rok, ekstraklasa 2 lata
-były zawodnik, z karencją: II liga 1 rok, I liga – 2 lata, ekstraklasa 3 lata 
W zawodach nie mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy grający w ligach zagranicznych
 (karencje dla tych osób takie jak dla ekstraklasy lub I ligi PZTS)
 
PRZEWIDYWANY PROGRAM:
8:45 – 9:30 Weryfikacja zgłoszeń 
9:30     Losowanie do grup eliminacyjnych
9:55     Otwarcie Zawodów 
10:00    Rozpoczęcie gier eliminacyjnych
od 12:30   Pierwsze gry o miejsca 49-...
od 13:00  Pierwsze gry turnieju głównego
ok. 16:30  Zakończenie Zawodów (w tym losowanie nagród)
FORMA ROZGRYWANIA TURNIEJU – jedna kategoria OPEN 
SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU
ELIMINACJE - uczestniczą wszyscy zawodnicy, rozstawieni na podstawie miejsc zajętych
 w edycji 06/07. Eliminacje rozgrywane będą w 8 grupach systemem do dwóch
 przegranych gier, z każdej grupy awansuje po 6 zawodników 
GRY POCIESZENIA – osoby, które w grupy eliminacyjnej przegrały dwie gry, grają
         o miejsca od 49 do...
FORRUNDA TURNIEJU GŁÓWNEGO - grają zawodnicy z jedną porażką w grupie: zwycięzcy zagrają 
         w turnieju głównym pokonani zagrają 1 mecz o miejsca 33-40, 41-48
TURNIEJ GŁÓWNY - 32 zawodników (16 zwycięzców forrundy i 16 zawodników bez porażki 
         w grupie eliminacyjnej) gra systemem do dwóch przegranych gier
         Gry od tyłu rozgrywane będą do 2 wygranych setów do wyłonienia 
         trzeciego miejsca
ROZSTAWIENIE: na podstawie miejsc w rankingu sezonu 2008/2009
WARUNKI GRY: 14 stołów TIBHAR SMASH białe piłeczki
WPISOWE:  dorośli-12 zł, małoletni 7 zł
NAGRODY: za miejsca I-III oraz losowane wśród uczestników po zakończeniu turnieju
ZGŁOSZENIA: tel.  650 50 09; kom.  603 973 628;  e-mail: waldemarus@op.pl 
       w dniu zawodów tylko do godz. 9:30
MEDIA: oficjana na stronia zawodów:   www.tenisstolowy.pl tam m.in.
  regulamin zawodów, aktualizowana lista zgłoszeń, relacje, wyniki, tabele
  Bieżące info na www.sport.tommark.pl i w telegazecie TVP 3 Łódź (strona 216)

 
UWAGI KOŃCOWE:
- zgłoszenia telefoniczne są deklaracją uczestnictwa, uczestnikiem zawodów zostaje się 
 po opłacaniu wpisowego i podpisaniu oświadczenia o graniu na własną odpowiedzialność
- osoby rezygnujące z udziału proszone są o powiadomienie organizatorów o swojej decyzji 
- nieuregulowanie do godz. 9:30 spraw z punkcie 2 powoduje skreślenie z listy startowej
- liczba miejsc ograniczona <=96, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w przebieralniach 
- wszyscy uczestnicy powinni posiadać badania lekarskie, a małoletni pisemną zgodę 
 rodziców na uczestnictwo w zawodach. 
- uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków
- obowiązują przepisy gry PZTS z ewentualnymi zmianami podanymi przez Organizatora
- we wszystkich nie ujętych w regulaminie oraz spornych sprawach decyduje Organizator.
 
Opracował kierownik zawodów:  Waldemar Ciesiołkiewicz «« powrt