NIEDZIELA, 8 MARCA-Piąty Turniej GRAND PRIX ŁODZI
(data: 2009-02-26)

 
    Piąty Turniej GRAND PRIX ŁODZI 2008/2009 amatorów i weteranów tenisa stołowego 
       	     NIEDZIELA 8 MARCA 2009
               
 
 
 
CEL ZAWODÓW: Popularyzacja tenisa stołowego i upowszechnianie kultury fizycznej 
MIEJSCE: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi ul. Czajkowskiego 14 
UCZESTNICTWO: 
•amatorzy
•kobiety – z wyłączeniem zawodniczek ekstraklasy PZTS (i innych krajów)
•zawodnicy co najmniej 40 letni 
•zawodnicy do 39 lat grający co najwyżej w III lidze PZTS (IV lidze innych krajów)
Amatorem w rozumieniu organizatorów jest: 
-osoba nigdy nie grająca w ligach PZTS (i innych krajów) 
-zawodniczka ekstraklasy z karencją 2 lata 
-zawodnik, z karencją: II liga 1 rok, I liga – 2 lata, ekstraklasa 3 lata 
-dla wszystkich zawodników zagranicznych karencja jest o 1 rok dłuższa 
 
PRZEWIDYWANY PROGRAM: (przy 80 zawodnikach)
9:00 – 9:40 weryfikacja zgłoszeń 
9:40    losowanie do grup eliminacyjnych
10:00    otwarcie zawodów i rozpoczęcie gier eliminacyjnych
od 12:30  pierwsze gry o miejsca 49-...
od 13:00  pierwsze gry turnieju głównego
ok 16:00  zakończenie zawodów (w tym losowanie nagród)
FORMA ROZGRYWANIA TURNIEJU – jedna kategoria OPEN 
SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU
ELIMINACJE - uczestniczą wszyscy zawodnicy, rozstawieni na podstawie miejsc zajętych
 w edycji 06/07. Eliminacje rozgrywane będą w 8 grupach systemem do dwóch
 przegranych gier, z każdej grupy awansuje po 6 zawodników 
GRY POCIESZENIA – osoby, które w grupie eliminacyjnej przegrały dwa pojedynki, grają
         o miejsca od 49 do.., w sposób uzależniny od liczby chętnych do grania
FORRUNDA TURNIEJU GŁÓWNEGO - grają zawodnicy z jedną porażką w grupie: zwycięzcy zagrają 
         w turnieju głównym pokonani zagrają 1 mecz o miejsca 33-40, 41-48
TURNIEJ GŁÓWNY - 32 zawodników (16 zwycięzców forrundy i 16 zawodników bez porażki 
         w grupie eliminacyjnej) gra systemem do dwóch przegranych gier
         wszyskie „gry od tyłu” rozgrywane będą do 2 wygranych setów, aż do 
         wyłonienia trzeciego miejsca
ROZSTAWIENIE: na podstawie miejsc w 1 turnieju sezonu 08/09 i rankingu 
       końcowego sezonu 07/08
WARUNKI GRY: 14 stołów TIBHAR SMASH, piłeczki białe 
WPISOWE:  uczniowie, studenci, emeryci oraz renciści-7 zł (legitymacja!) pozostali-12 zł, 
NAGRODY i UPOMNKI: za miejsca I-IV oraz losowane wśród uczestników po zakończeniu turnieju
ZGŁOSZENIA: w dniu zawodów tylko do godz. 9:30
       e-mail: waldemarus@op.pl  tel.  650 50 09; kom.  603 973 628;  
 (zgłoszenia tel. I e-mail są deklaracją uczestnictwa - rezerwacją miejsca, uczestnikiem 
 zawodów zostaje się po opłacaniu wpisowego i podpisaniu oświadczenia na liście startowej)
 
MEDIA: oficjana na stronia zawodów:   www.tenisstolowy.pl tam m.in.
  regulamin zawodów, aktualizowana lista zgłoszeń, relacje, wyniki, tabele
  Bieżące info na www.sport.tommark.pl i w telegazecie TVP 3 Łódź (strona 216)
 
UWAGI KOŃCOWE:
- prosimy osoby rezygnujące z udziału o powiadomienie organizatorów o swojej decyzji 
- liczba miejsc ograniczona <=96, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w przebieralniach 
- wszyscy uczestnicy powinni posiadać badania lekarskie, a małoletni pisemną zgodę 
 rodziców na uczestnictwo w zawodach. 
- uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków
- obowiązują przepisy gry PZTS z ewentualnymi zmianami podanymi przez Organizatora
- we wszystkich nie ujętych w regulaminie oraz spornych sprawach decyduje Organizator.
 


«« powrt