Klasyfikacja po 6-ciu turniejach
(data: 2011-08-09)  Ranking suma 1 2 3 4 5 6
1 Durka Sławek 49 8 10 8 7 7 9
2 Rejze Robert 37 10 6 9 - 5 7
3 Wroński Piotrek 35 - 9 - 8 10 8
4 Przesmycki Przemek 33 - 8 - 10 9 6
5 Maślanka Piotr 31 4 7 7 7 - 6
6 Juszko Andrzej 31 - - 10 6 8 7
7 Lewandowska Iwona 29 7 4 4 5 4 5
8 Kalina Leszek 28 - - - 11 6 11
9 Kroczyński Tadek 25 9 5 6 5 - -
10 Marciniak Zbyszek 24 3 6 5 4 4 2
11 Olbiński Janusz 20 6 - - 9 - 5
12 Duraj Andrzej 19 3 2 4 4 4 2
13 Łuczak Zbyszek 18 - 5 1 4 3 5
14 Kapusta Marcin 17 4 2 1 4 3 3
15 Tomaszewski Edek 16 3 4 - 2 2 5
16 Korzeniewski Marcin 14 4 3 4 1 - 2
17 Pytkowski Tadeusz 14 - - 5 5 - 4
18 Ciesielski Robert 13 - 4 6 2 1 -
19 Milas Tymek 12 - - 3 - 6 3
20 Sitarski Tomek 10 4 - 2 3 1 -
21 Kępiński Paweł 10 2 3 - - 5 -
22 Stefańczyk Boguś 10 - - - 3 4 3
23 Ostrowski Dawid 10 - - - - - 10
24 Marchwicki Paweł 09 2 2 3 1 1 -
25 Wnęk Stasiu 09 5 3 - - 1 -
26 Przybyłek Przemek 09 5 - - - - 4
27 Marciniak Iza 08 2 1 2 3 - -
28 Jeziorski Zbyszek 08 - 1 4 3 - -
29 Sobieszek Sławek 08 - - 3 5 - -
30 Kryściak Przemek 08 6 2 - - - -
31 Szczepaniak Przemek 08 - - 3 2 3 -
32 Wasiak Roman 08 1 - - - 3 4
33 Godlewski Przemek 06 - - - 6 - -
34 Okrasa Piotrek 06 - 4 - - 2 -
35 Gruszecki Witek 06 3 - - 1 - 2
36 Dębowski Krzysztof 05 - 1 2 2 - -
37 Wawrzyniak Zbyszek 05 - 3 - - 2 -
38 Przeworski Przemek 05 1 - - 1 2 1
39 Mruk Wiesław 04 2 1 1 - - -
40 Kopczyński Jurek 02 - - 2 - - -
41 Pychyński Michał 01 - - 1 - - -

pavmar«« powrt