Klasyfikacja po 7-miu turniejach
(data: 2011-08-14)  Ranking suma 1 2 3 4 5 6 7
1 Durka Sławek 54 8 10 8 7 7 9 5
2 Wroński Piotrek 46 - 9 - 8 10 8 11
3 Rejze Robert 43 10 6 9 - 5 7 6
4 Maślanka Piotr 40 4 7 7 7 - 6 9
5 Kalina Leszek 38 - - - 11 6 11 10
6 Juszko Andrzej 38 - - 10 6 8 7 7
7 Przesmycki Przemek 33 - 8 - 10 9 6 -
8 Lewandowska Iwona 29 7 4 4 5 4 5 -
9 Marciniak Zbyszek 28 3 6 5 4 4 2 4
10 Olbiński Janusz 26 6 - - 9 - 5 6
11 Kroczyński Tadek 25 9 5 6 5 - - -
12 Łuczak Zbyszek 21 - 5 1 4 3 5 3
13 Milas Tymek 20 - - 3 - 6 3 8
14 Duraj Andrzej 19 3 2 4 4 4 2 -
15 Pytkowski Tadeusz 18 - - 5 5 - 4 4
16 Kapusta Marcin 17 4 2 1 4 3 3 -
17 Korzeniewski Marcin 17 4 3 4 1 - 2 3
18 Tomaszewski Edek 17 3 4 - 2 2 5 1
19 Ciesielski Robert 15 - 4 6 2 1 - 2
20 Wnęk Stasiu 14 5 3 - - 1 - 5
21 Marchwicki Paweł 12 2 2 3 1 1 - 3
22 Wasiak Roman 11 1 - - - 3 4 3
23 Okrasa Piotrek 11 - 4 - - 2 - 5
24 Mękarski Artur 11 - - - - - 4 7
25 Sitarski Tomek 10 4 - 2 3 1 - -
26 Kępiński Paweł 10 2 3 - - 5 - -
27 Stefańczyk Boguś 10 - - - 3 4 3 -
28 Ostrowski Dawid 10 - - - - - 10 -
29 Jeziorski Zbyszek 10 - 1 4 3 - - 2
30 Gruszecki Witek 10 3 - - 1 - 2 4
31 Przybyłek Przemek 09 5 - - - - 4 -
32 Marciniak Iza 08 2 1 2 3 - - -
33 Sobieszek Sławek 08 - - 3 5 - - -
34 Kryściak Przemek 08 6 2 - - - - -
35 Szczepaniak Przemek 08 - - 3 2 3 - -
36 Przeworski Przemek 07 1 - - 1 2 1 2
37 Godlewski Przemek 06 - - - 6 - - -
38 Dębowski Krzysztof 05 - 1 2 2 - - -
39 Wawrzyniak Zbyszek 05 - 3 - - 2 - -
40 Dubiela Jacek 05 - - - - - - 5
41 Mruk Wiesław 04 2 1 1 - - - -
42 Kopczyński Jurek 02 - - 2 - - - -
43 Pychyński Michał 01 - - 1 - - - -
44                  

pavmar«« powrt