Klasyfikacja po 8-miu turniejach
(data: 2011-08-22)  Ranking suma 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Durka Sławek 60 8 10 8 7 7 9 5 6
2 Rejze Robert 50 10 6 9 - 5 7 6 7
3 Wroński Piotrek 46 - 9 - 8 10 8 11 -
4 Maślanka Piotr 46 4 7 7 7 - 6 9 6
5 Kalina Leszek 45 - - - 11 6 11 10 7
6 Juszko Andrzej 42 - - 10 6 8 7 7 4
7 Marciniak Zbyszek 36 3 6 5 4 4 2 4 8
8 Lewandowska Iwona 34 7 4 4 5 4 5 - 5
9 Przesmycki Przemek 33 - 8 - 10 9 6 - -
10 Olbiński Janusz 29 6 - - 9 - 5 6 3
11 Kroczyński Tadek 28 9 5 6 5 - - - 3
12 Milas Tymek 25 - - 3 - 6 3 8 5
13 Łuczak Zbyszek 24 - 5 1 4 3 5 3 3
14 Pytkowski Tadeusz 22 - - 5 5 - 4 4 4
15 Duraj Andrzej 21 3 2 4 4 4 2 - 2
16 Mękarski Artur 21 - - - - - 4 7 10
17 Tomaszewski Edek 20 3 4 - 2 2 5 1 3
18 Kapusta Marcin 19 4 2 1 4 3 3 - 2
19 Korzeniewski Marcin 19 4 3 4 1 - 2 3 2
20 Ciesielski Robert 19 - 4 6 2 1 - 2 4
21 Stefańczyk Boguś 19 - - - 3 4 3 - 9
22 Wnęk Stasiu 14 5 3 - - 1 - 5 -
23 Gruszecki Witek 14 3 - - 1 - 2 4 4
24 Marchwicki Paweł 12 2 2 3 1 1 - 3 -
25 Jeziorski Zbyszek 12 - 1 4 3 - - 2 2
26 Wasiak Roman 11 1 - - - 3 4 3 -
27 Okrasa Piotrek 11 - 4 - - 2 - 5 -
28 Sitarski Tomek 11 4 - 2 3 1 - - 1
29 Śniady Kacper 11 - - - - - - - 11
30 Kępiński Paweł 10 2 3 - - 5 - - -
31 Ostrowski Dawid 10 - - - - - 10 - -
32 Dubiela Jacek 10 - - - - - - 5 5
33 Przybyłek Przemek 09 5 - - - - 4 - -
34 Marciniak Iza 09 2 1 2 3 - - - 1
35 Sobieszek Sławek 08 - - 3 5 - - - -
36 Kryściak Przemek 08 6 2 - - - - - -
37 Szczepaniak Przemek 08 - - 3 2 3 - - -
38 Przeworski Przemek 07 1 - - 1 2 1 2 -
39 Godlewski Przemek 06 - - - 6 - - - -
40 Dębowski Krzysztof 05 - 1 2 2 - - - -
41 Wawrzyniak Zbyszek 05 - 3 - - 2 - - -
42 Rybikowski Szymon 05 - - - - - - - 5
43 Mruk Wiesław 04 2 1 1 - - - - -
44 Kopczyński Jurek 02 - - 2 - - - - -
45 Pychyński Michał 02 - - 1 - - - - 1

pavmar«« powrt