ROB CUP po V turniejach
(data: 2012-12-15)Lp Zawodnik Suma SEZON 2012/2013
1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T
1 Antczak Damian 48 9 10 9 10 10              
2 Rejze Robert 37 10 6 8 7 6              
3 Okrasa Piotrek 35 7 7 7 6 8              
4 Maślanka Piotrek 30 6 9 10 0 5              
5 Lewandowska Iwona 30 5 4 6 8 7              
6 Kępiński Paweł 22 4 4 3 5 6              
7 Korzeniewski Marcin 21 5 4 4 4 4              
8 Durka Sławek 19 6 6 4 0 3              
9 Duraj Andrzej 16 4 - 5 4 3              
10 Marciniak Zbyszek 15 3 8 4 - -              
11 Stefańczyk Boguś 14 8 - 4 2 -              
12 Olbiński Janusz 14 - 3 6 5 -              
13 Łuczak Zbyszek 14 4 5 2 3 -              
14 Ciesielski Robert 14 2 5 5 2 -              
15 Mikołajczyk Robert 11 3 3 1 2 2              
16 Sitarski Tomek 11 2 1 2 3 3              
17 Przeworski Przemek 10 - 2 3 2 3              
18 Laudański Piotr 7 - - 3 4 -              
19 Gniadek Darek 7 4 1 1 1 -              
20 Wnęk Stanisław 7 2 2 3 - -              
21 Rogalski Arek 7 3 2 - - 2              
22 Gruszecki Witek 7 - 3 - - 4              
23 Kroczyński Tadek 5 - 4 - 1 -              
24 Wójcik Mateusz 5 - - - 3 2              
25 Stawiński Leszek 5 - 1 1 1 2              
26 Drozda Sławek 4 - - - 4 -              
27 Maciejewski Bartosz 4 1 3 - - -              
28 Pietrzak Adrian 4 1 - - - 3              
29 Jeziorski Zbyszek 3 - - - 3 -              
30 Sokół Mirek 3 3 - - - -              
31 Pychyński Michał 3 2 - - 1 -              
32 Kubicki Robert 3 1 1 1 - -              
33 Kapusta Marcin 2 - - 2 - -              
34 Tokarski Jacek 2 - 2 - - -              
35 Tokarski Piotr 2 - - 2 - -              
36 Pietrzak Krzysztof 2 1 - - - 1              

pavmar«« powrt