????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu
Runda
Data
Mecz pomi??dzyWIMARAN - SIEDLECKA
Wynik meczu10:0 W/O


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Rosiak
X
B
Majda
Y
C
??aski
Z
debel
debel
B
X
A
Z
C
Bia??ek
Y
B
Z
C
Bia??ek
X
A
Y


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
SIEDLECKA nie stawi??a si?? na mecz
2
2
3
3