????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuI ligi
RundaI
Data24,10,2011
Mecz pomi??dzyWHSZ-TG SOK???? 1 ZGIERZ
Wynik meczu6/4


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Rybikowski Szymon
X
Scze??niak Karol
0/3
0/1
B
Mol??da Jan
Y
Krzywania Micha??
3/0
1/1
C
??ywotek Sylwester
Z
Pabia??czyk S??awomir
1/3
1/2
debel
Rybikowski / Mol??da
debel
Scze??niak / Pabia??czyk
3/0
2/2
B
Mol??da Jan
X
Scze??niak Karol
3/0
3/2
A
Rybikowski Szymon
Z
Pabia??czyk S??awomir
1/3
3/3
C
??ywotek Sylwester
Y
Krzywania Micha??
2/3
3/4
B
Mol??da Jan
Z
Pabia??czyk S??awomir
3/2
4/4
C
??ywotek Sylwester
X
Scze??niak Karol
3/2
5/4
A
Rybikowski Szymon
Y
Krzywania Micha??
3/1
6/4


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Bardzo dramatyczna koncowka dla obu druzyn :)
2
2
3
3