£ódzka Liga Tenisa Sto³owego Amatorów i WeteranówProtokól z meczuII LIGA
RundaII
Data07.05.2008
Mecz pomiedzyCYRKIEL - POLONIA
Wynik meczu5:5


Gospodarze
Goscie
Sety
Stan
A
FERSZOWICZ KRZYSZTOF
X
URBAñCZYK STANIS³AW
0:3
0:1
B
RECHCIñSKI MICHA³
Y
ROJKOWSKI DARIUSZ
3:0
1:1
C
ZIMOñ MARIUSZ
Z
DOMAñSKI MARIAñ
2:3
1:2
debel
FERSZOWICZ/BINKOWSKI
debel
ROJKOWSKI/DOMAñSKI
3:0
2:2
B
RECHCIñSKI MICHA³
X
URBAñCZYK STANIS³AW
0;3
2:3
A
FERSZOWICZ KRZYSZTOF
Z
DOMAñSKI MARIAñ
3:0
3:3
C
ZIMOñ MARIUSZ
Y
ROJKOWSKI DARIUSZ
3:1
4:3
B
RECHCIñSKI MICHA³
Z
DOMAñSKI MARIAñ
0:3
4:4
C
ZIMOñ MARIUSZ
X
URBAñCZYK STANIS³AW
0:3
4:5
A
FERSZOWICZ KRZYSZTOF
Y
WOJCIECHOWSKI WOJTEK
3:0
5:5


Rezerwowi Uwagi
1
BINKOWSKI
1
WOJCIECHOWSKI
2
2
3
3


-------------------------------------------------------------------------------- No virus found in this incoming message. Checked by AVG. Version: 8.0.100 / Virus Database: 269.23.10/1421 - Release Date: 200