????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuI Ligi
RundaI
Data7.XII.2011
Mecz pomi??dzyX-Team - T.G. Sok???? 1 Zgierz
Wynik meczu5:5


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Skowro??ski Wojciech
X
Krzywania Micha??
3:0
1:0
B
Bonikowska Aleksandra
Y
Szcze??niak Karol
1:3
1:1
C
Gajewicz Konrad
Z
Pabia??czyk S??awomir
2:3
1:2
debel
Bonikowska - Gajewicz
debel
Pabia??czyk - Szcze??niak
3:2
2:2
B
Bonikowska Aleksandra
X
Krzywania Micha??
3:1
3:2
A
Skowro??ski Wojciech
Z
Pabia??czyk S??awomir
2:3
3:3
C
Gajewicz Konrad
Y
Szcze??niak Karol
0:3
3:4
B
Bonikowska Aleksandra
Z
Pabia??czyk S??awomir
3:0
4:4
C
Gajewicz Konrad
X
Krzywania Micha??
2:3
4:5
A
Skowro??ski Wojciech
Y
Szcze??niak Karol
3:1
5:5


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
K. Gajewicz nie wykorzysta?? ??adnej z o??miu pi??ek meczowych.
2
2
3
3