????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu1.Ligi
Runda1
Data19.01.2009
Mecz pomi??dzyUniwersytet Medyczny - Pa??stwowa Stra?? Po??arna
Wynik meczu9:1


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Ostrowski Dawid
X
Zawada Piotr
3:1
1:0
B
St??pie?? Marek
Y
K??pi??ski Pawe??
3:0
2:0
C
Wr??bel Izabela
Z
Zawada Bart??omiej
3:1
3:0
debel
Wr??bel/Ostrowski
debel
Zawada/Zawada
3:0
4:0
B
St??pie??
X
Zawada P.
3:0
5:0
A
Ostrowski
Z
Zawada B.
1:3
5:1
C
Wr??bel
Y
K??pi??ski P.
3:0
6:1
B
St??pie??
Z
Zawada B.
3:0
7:1
C
Wr??bel
X
Zawada P.
3:0
8:1
A
Ostrowski
Y
K??pi??ski
3:0
9:1


  Rezerwowi   Uwagi
1
Motylewski S??awomir
1
Kozak Micha??
2
2
3
3