????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuI Ligi
RundaI
Data10.XI.2011
Mecz pomi??dzyX-Team - Jedynka
Wynik meczu8:2


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Gajewicz Konrad
X
Dubiela Jacek
3:0
1:0
B
Bonikowska Aleksandra
Y
Lewandowska Iwona
3:0
2:0
C
Skowro??ski Wojciech
Z
Olbi??ski Janusz
1:3
2:1
debel
Skowro??ski - Gajewicz
debel
Olbi??ski - Dubiela
3:1
3:1
B
Bonikowska Aleksandra
X
Dubiela Jacek
2:3
3:2
A
Gajewicz Konrad
Z
Olbi??ski Janusz
3:1
4:2
C
Skowro??ski Wojciech
Y
Lewandowska Iwona
3:1
5:2
B
Bonikowska Aleksandra
Z
Olbi??ski Janusz
3:0
6:2
C
Skowro??ski Wojciech
X
Dubiela Jacek
3:1
7:2
A
Gajewicz Konrad
Y
Lewandowska Iwona
3:0
8:2


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Dzi??kujemy dru??ynie Jedynki za mo??liwo???? rozegrania meczu w terminie wcze??niejszym.
2
2
3
3