£ódzka Liga Tenisa Sto³owego Amatorów i WeteranówProtokól z meczuI Ligi
RundaI.
Data09.10.2008
Mecz pomiedzyUniwersytet Medyczny - Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
Wynik meczu9:1 Uniwersytet Medyczny


  Gospodarze
  Goscie
I
II
III
IV
V
Sety
Stan
A
Mêkarski Artur
X
Zawada Bart³omiej
11/5
11/5
11/6
3:0
1:0
B
Stêpieñ Marek
Y
Zawada Piotr
11/5
11/4
11/8
3:0
2:0
C
Ostrowski Dawid
Z
Kozak Micha³
11/1
12/10
11/9
3:0
3:0
debel
Stêpieñ/Ostrowski
debel
Kozak/Zawada P.
11/9
11/5
11/9
3:0
4:0
B
Stêpieñ
X
Zawada B.
11/9
11/4
8/11
11/7
3:1
5:0
A
Mêkarski
Z
Kozak
4/11
12/10
12/14
11/3
7/11
2:3
5:1
C
Ostrowski
Y
Zawada P.
12/10
12/10
11/9
3:0
6:1
B
Stêpieñ
Z
Kozak
11/7
11/5
9/11
11/2
3:1
7:1
C
Ostrowski
X
Zawada B.
11/3
11/4
11/8
3:0
8:1
A
Mêkarski
 Y
Zawada P.
10/12
12/10
11/4
5/11
11/9
3:2
9:1


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
2
2
3
3


  Kapitan gospodarzy   Kapitan gosci   Sêdzia
Juliusz Sienkiewicz Pawe³ Kêpiñski
-------------------------------------------------------------------------------- No virus found in this incoming message. Checked by AVG - http://www.avg.com Version: 8.0.173 / Virus Database: 270.8.0/1717 - Release Date: 2008-10-09 16:56