????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu IV LIGI
Runda II
Data 01-06-2011
Mecz pomi??dzy WIMARAN - RELAX
Wynik meczu 10:0 (walkower)


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
X
B
Y
C
Z
debel
debel
B
X
A
Z
C
Y
B
Z
C
X
A
Y


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Poinformowa?? p.Jop J??zef Wies??aw ??aski
2
AS
2
3
3