£ódzka Liga Tenisa Sto³owego Amatorów i WeteranówProtokól z meczuI ligi
RundaI
Data13.10.2008r.
Mecz pomiedzyPañstwowa Stra¿ Po¿arna-Jakub Wendler III Korony
Wynik meczu2-8


  Gospodarze
  Goscie
I
II
III
IV
V
Sety
Stan
A
Kêpiñski Pawe³
X
Jêdrczak Zbigniew
3-11
3-11
5-11
0-3
0-1
B
Zawada Piotr
Y
Badziak Miros³aw
11-9
11-7
6-11
8-11
3-11
2-3
0-2
C
Zawada Bart³omiej
Z
Bednarek Krzysztof
8-11
8-11
11-5
9-11
1-3
0-3
debel
Zawada/Zawada
debel
Jêdrczak/Badziak
8-11
7-11
7-11
0-3
0-4
B
Zawada Piotr
X
Jêdrczak Zbigniew
8-11
11-9
8-11
8-11
1-3
0-5
A
Kêpiñski Pawe³
Z
Bednarek Krzysztof
9-11
8-11
9-11
0-3
0-6
C
Zawada Bart³omiej
Y
Badziak Miros³aw
10-12
8-11
5-11
0-3
0-7
B
Zawada Piotr
Z
Bednarek Krzysztof
11-8
13-11
11-8
3-0
1-7
C
Zawada Bart³omiej
X
Jêdrczak Zbigniew
11-8
9-11
11-9
9-11
11-8
3-2
2-7
A
Kêpiñski Pawe³
 Y
badziak Miros³aw
5-11
7-11
8-11
0-3
2-8


  Rezerwowi   Uwagi
1
Kozak Micha³
1
2
2
3
3


  Kapitan gospodarzy   Kapitan gosci   Sêdzia
Kêpiñski Pawe³ Bednarek Krzysztof
-------------------------------------------------------------------------------- No virus found in this incoming message. Checked by AVG - http://www.avg.com Version: 8.0.173 / Virus Database: 270.8.0/1724 - Release Date: 2008-10-14 02:02