????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuII liga
Rundajesie?? 2009
Data8.10.2009
Mecz pomi??dzyLKS KOLUSZKI vs CYRKIEL
Wynik meczuw/o 0:10


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
X
Ferszowicz
B
Y
Zimo??
C
Z
Rechci??ski
debel
debel
B
X
A
Z
C
Y
B
Z
C
X
A
Y
0:10


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Dru??yny nie dogada??y si?? co do terminu zast??pczego (w ci??gu 7 dni)i zg??oszono walkower dla Cyrkla.
2
2
3
3