????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu3 ligi
Rundajesie?? 2010
Data26 X 2010
Mecz pomiedzySALOS WODNA - DEKOSTAR
Wynik meczu6-4 dla SALOS WODNA


  Gospodarze
  Goscie
I
II
III
IV
V
Sety
Stan
A
Knetel
X
Wycech Pawe??
9/11
10/12
9/11
0/3
0/1
B
Chobot
Y
K??pi??ski
9/11
0/11
11/9
11/9
11/7
3/2
1/1
C
Solarek
Z
Wycech ??dzis??aw
11/8
11/9
11/9
3/0
2/1
debel
Knetel/Chobot
debel
Wycech P/K??pi??ski
5/11
9/11
10/12
0/3
2/2
B
Chobot
X
Wycech P
9/11
8/11
9/11
0/3
2/3
A
Knetel
Z
Wycech Z
11/9
11/6
1/7
3/0
3/3
C
Solarek
Y
K??pi??ski
11/7
11/7
8/11
11/8
3/1
4/3
B
Chobot
Z
Wycech Z
11/6
11/7
11/8
3/0
5/3
C
Solarek
X
Wycech P
14/16
9/11
9/11
0/3
5/4
A
Knetel
 Y
K??pi??ski
11/9
11/7
11/7
3/0
6/4


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Grabarczyk Zaci??ty mecz!!!!!!!!!!!BARDZO BARDZO CENNE zwyci??stwo SALOSU.Za tydzie?? :\"POJEDYNEK GIGANT??W\" 3 ligi DEKOSTAR-KSI????AK ??OWICZ.Je??li gospodarze wyst??pi?? w najsilniejszym sk??adzie to.....??owicz mo??e przegra??!!!!!! je??li tak si?? stanie to b??dzie pierwsza pora??ka tej od pocz??tku istnienia tej dru??yny.ALE PRZECIE?? MUSI KTO?? ZACZ???? WYGRYWA?? z KSI????AK-iem
2
2
3
3


  Kapitan gospodarzy   Kapitan go??ci   S??dzia