????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu IV Liga
Runda I
Data 08.11.2013
Mecz pomi??dzy LUKS KO??LE - ATOS
Wynik meczu 9/1


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Podolski
X
Przepi??rkowski
3/0
1/0
B
W??jcik
Y
Budkowski
3/1
2/0
C
Pietrasiak
Z
Kazimierski
0/3
2/1
debel
Podolski/Skowro??ski
debel
Przepi??rkowski/Kazimierski
3/2
3/1
B
W??jcik
X
Przepi??rkowski
3/0
4/1
A
Podolski
Z
Kazimierski
3/0
5/1
C
Skowro??ski
Y
Budkowski
3/0
6/1
B
W??jcik
Z
Kazimierski
3/0
7/1
C
Skowro??ski
X
Przepi??rkowski
3/1
8/1
A
Podolski
Y
Budkowski
3/0
9/1


  Rezerwowi   Uwagi
1
Skowro??ski
1
2
2
3
3