????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuliga tenisa sto??owego
RundaII
Data12.04.2012
Mecz pomi??dzyUniwersytet Medyczny-Adamex
Wynik meczu2-8


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Zawada Bart??omiej
X
Konecki Adam
0-3
0-1
B
Zawirski Piotr
Y
Beda Grzegorz
3-2
1-1
C
Konieczna Magdalena
Z
Partyczy??ski Marcin
2-3
1-2
debel
Zawada/Konieczna
debel
Konecki/Partyczy??ski
0-3
1-3
B
Zawirski Piotr
X
Konecki Adam
0-3
1-4
A
Zawada Bart??omiej
Z
Partyczy??ski Marcin
1-3
1-5
C
Konieczna Magdalena
Y
Beda Grzegorz
3-1
2-5
B
Zawirski Piotr
Z
Partyczy??ski Marcin
2-3
2-6
C
Konieczna Magdalena
X
Konecki Adam
1-3
2-7
A
Zawada Bart??omiej
Y
Kasprzak S??awomir
1-3
2-8


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Kasprzak S??awomir
2
2
3
3