????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuI LIGA
Runda
Data
Mecz pomi??dzyWHSM- JEDYNKA ??ZE
Wynik meczu10:0


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Ciesio??kiewicz Waldemr
X
??Lewandowska??Iwona
3/0
1:0
B
Rybikowski Przemys??aw
Y
??Dubiela??Jacek
3/1
2/0
C
????cierwicki??Henryk
Z
??Markiewicz??Zdzis??aw
3/0
2:0
debel
Rybikowski/Ciesio??kiewicz
debel
??Dubiela/??Olbi??ski??
3/0
4:0
B
Rybikowski Przemys??aw
X
??Lewandowska??Iwona
3/2 (9)
5:0
A
Ciesio??kiewicz Waldemr
Z
??Markiewicz??Zdzis??aw
3/1
6:0
C
??cierwicki Henryk
Y
??Dubiela??Jacek
3/2 (8)
5:0
B
Rybikowski Przemys??aw
Z
??Markiewicz??Zdzis??aw
3/1
8:0
C
??cierwicki Henryk
X
??Lewandowska??Iwona
3/1
9:0
A
Ciesio??kiewicz Waldemr
Y
??Olbi??ski??Janusz
3/2 (8)
10:0


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
2
2
3
3