????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuV ligi
RundaI
Data03-10-2013
Mecz pomi??dzyJutrzenka- Maximus
Wynik meczu0;10 Walkower


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
X
Kozulski Piotr
B
Y
Stawi??ski Lech
C
Z
Binkowski Tadeusz
debel
debel
Stawi??ski-Kozulski
B
X
Kozulski Piotr
A
Z
Binkowski Tadeusz
C
Y
Stawinski Lech
B
Z
Binkowski Tadeusz
C
X
Kozulski Piotr
A
Y
Stawinski Lech


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Dru??yna Maximus przyby??a do miejscowo??ci Bychlew w celu rozegrania meczu V ligi z dru??yn?? Jutrzenki. Niestety mecz ustalony na godz. 17,00 nie odby?? si?? z powodu braku sali do gry. Kierownik dru??yny gospodarzy by?? nieobecny i nie uzna?? za stosowne poinformowanie nas o tym fakcie. Do godz. 17,30 kierownik dru??yny nie odbiera?? telefonu, a dopiero po mojej interwencji jeden z zawodnik??w dodzwoni?? si?? do niego, w??wczas zacz???? t??umaczy??, ??e on dopiero teraz si?? dowiedzia?? o tym, ??e sala b??dzie zaj??ta do godz. 18,00. Po mojej rozmowie z p. Dyrektor Szko??y dowiedzia??em si??, ??e taki harmonogram zosta?? opracowany i obowi??zuje od wrze??nia, a nie od dzisiaj jednocze??nie przepraszaj??c nas za zaistnia???? sytuacj??. Jestem zbulwersowany postaw?? kierownika dru??yny, jego niefrasobliwo??ci??, brakiem zmys??u organizacyjnego oraz nieznajomo??ci?? zasad savoir-vivre\'u.
2
2
3
3