£ódzka Liga Tenisa Sto³owego Amatorów i WeteranówProtokól z meczuI Ligi
RundaII
Data14.V.2008
Mecz pomiedzyX-TEAM - Uniwersytet Medyczny
Wynik meczu3:7


  Gospodarze
  Goscie
Sety
Stan
A
Gajewicz Konrad
X
D³ugo³êcka Magdalena
3:2
1:0
B
Skowroñski Wojciech
Y
Zawirski Piotr
0:3
1:1
C
U¶ciñski Waldemar
Z
Stêpieñ Marek
1:3
1:2
debel
U¶ciñski - Gajewicz
debel
Stêpieñ - Zawirski
2:3
1:3
B
Skowroñski Wojciech
X
D³ugo³êcka Magdalena
2:3
1:4
A
Gajewicz Konrad
Z
Stêpieñ Marek
2:3
1:5
C
U¶ciñski Waldemar
Y
Zawirski Piotr
0:3
1:6
B
Skowroñski Wojciech
Z
Stêpieñ Marek
0:3
1:7
C
U¶ciñski Waldemar
X
D³ugo³êcka Magdalena
3:0
2:7
A
Gajewicz Konrad
Y
Zawirski Piotr
3:0
3:7


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Motylewski S³awomir
2
2
3
3


-------------------------------------------------------------------------------- No virus found in this incoming message. Checked by AVG. Version: 8.0.100 / Virus Database: 269.23.16/1446 - Release Date: 2008-05-16 07:42