????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuTenisa Sto??owego
RundaI
Data18.11.2009
Mecz pomi??dzyZAPA?? 2 i SSN START
Wynik meczu7:3


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Skowro??ski Marek
X
Miko??ajczyk Grzegorz
3:0
1:0
B
B??azi??ski Andrzej
Y
Kici??ski Ryszard
3:1
2:0
C
Wieczorek Kazimierz
Z
Worpus Stanis??aw
3:1
3:0
debel
Skowro??ski B??azi??ski
debel
Miko??ajczyk Kici??ski
3:0
4:0
B
B??azi??ski Andrzej
X
Miko??ajczyk Grzegorz
3:2
5:0
A
Skowro??ski Marek
Z
Worpus Stanis??aw
3:0
6:0
C
Wieczorek Kazimierz
Y
Kici??ski Ryszard
2:3
6:1
B
B??azi??ski Andrzej
Z
Majchrzak ??ukasz
3:0
7:1
C
Wieczorek Kazimierz
X
Miko??ajczyk Grzegorz
0:3
7:2
A
Gasi??ski Jerzy
Y
Kici??ski Ryszard
2:3
7:3


  Rezerwowi   Uwagi
1
Jerzy Gasi??ski
1
??ukasz Majchrzak
2
2
3
3