????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu V LIGI
Runda I-sza
Data 16-10-2013
Mecz pomi??dzy WIMARAN - NADZIEJA
Wynik meczu 6:4


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
KWIATKOWSKI
X
TYLMAN
0:3
0:1
B
MAJDA
Y
SEWERYNIAK
3:1
1:1
C
??ASKI
Z
SOBCZAK
0:3
1:2
debel
??ASKI/MAJDA
debel
TYLMAN
3:2
2:2
B
MAJDA
X
TYLMAN
3:1
3:2
A
KWIATKOWSKI
Z
SOBCZAK
0:3
3:3
C
??ASKI
Y
??WITARSKI
3:0
4:3
B
MAJDA
Z
SOBCZAK
3:1
5:3
C
??ASKI
X
TYLMAN
0:3
5:4
A
KWIATKOWSKI
Y
WILCZY??SKI
3:1
6:4


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
??WITARSKI
2
2
WILCZY??SKI
3
3