????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuV LIGA
RundaI
Data16.10.2013
Mecz pomi??dzyBASTION - RELAX
Wynik meczu5 : 5


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
PAWLOWSKI
X
JOP
3:0
1:0
B
STARNAWSKI
Y
CHRZANOWSKI
3:0
2:0
C
KUBICKI
Z
KUCZYNSKI
3:0
3:0
debel
A / B
debel
X / Y
0:3
3:1
B
KOZLOWSKI
X
JOP
1:3
3:2
A
PAWLOWSKI
Z
KUCZYNSKI
3:0
4:2
C
KUBICKI
Y
CHRZANOWSKI
2:3
4:3
B
KOZLOWSKI
Z
KUCZYNSKI
1:3
4:4
C
KUBICKI
X
JOP
2:3
4:5
A
PAWLOWSKI
Y
CHRZANOWSKI
3:2
5:5


  Rezerwowi   Uwagi
1
KOZLOWSKI
1
Kap.Go??ci - \"Zawodnik Kubicki ca??y pojedynek z Chrzanowskim u??ywa?? s????w nieparlamentarnych i zosta?? uprzedzony ??e w rewan??u w Domu Kultury \"nazwa nieczytelna\" zostanie wyproszony w razie podobnego zachowania\" Robert Kubicki odpowiada - No c???? nie zaprzeczam, ??e zdarzy??o mi si?? kilkakrotnie zareagowa?? na swoje niefrasobliwe zagrania u??ywaj??c s????w nieparlamentarnych.Zdarza si?? to jak s??dz?? wi??kszo??ci z nas zawodnik??w.Kto z nas jest bez grzechu nie pierwszy rzuci kamieniem - chcia??o by si?? powiedzie??.Oczywi??cie od dzisiaj przyjmuj??, ??e s?? wyj??tki ( zawodnik Chrzanowski ). O swoim wra??liwym uchu powiadomi?? po naszym meczu, nie mniej jednak przyjmuj?? wra??liwo???? zawodnika Chrzanowskiego do wiadomo??ci i na przysz??o????.,
2
2
3
3