????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu IV LIGI
Runda II-ga
Data 8-05-2013
Mecz pomi??dzy WIMARAN - SSN START
Wynik meczu 4:6


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
MAJDA
X
KORDACZUK
2:3
0:1
B
BIA??EK
Y
KICI??SKI
3:0
1:1
C
??ASKI
Z
MIKO??AJCZYK
1:3
1:2
debel
??ASKI/BIA??EK
debel
MIKO??AJCZYK/KORDACZUK
2:3
1:3
B
BIA??EK
X
KORDACZUK
1:3
1:4
A
MAJDA
Z
MIKO??AJCZYK
3:0
2:4
C
??ASKI
Y
KICI??SKI
3:0
3:4
B
BIA??EK
Z
MIKO??AJCZYK1
1:3
3:5
C
??ASKI
X
KORDACZUK
1:3
3:6
A
MAJDA
Y
KICI??SKI
3:0
4:6


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
2
2
3
3