????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu V LIGI
Runda II
Data 25-04-2012
Mecz pomi??dzy WIMARAN - AMPER
Wynik meczu 9:1


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
BIALEK
X
WIECZOREK
3:2
1:0
B
MAJDA
Y
GLOBI??SKI
3:1
2:0
C
??ASKI
Z
OLBI??SKA
3:0
3:0
debel
BIA??EK/??ASKI
debel
GLOBINSKI/WIECZOREK
1:3
3:1
B
MAJDA
X
WIECZOREK
3:0
4:1
A
BIA??EK
Z
OLBI??SKA
3:1
5:1
C
??ASKI
Y
GLOBI??SKI
3:2
6:1
B
MAJDA
Z
OLBINSKA
3:0
7:1
C
??ASKI
X
WIECZOREK
3:1
8:1
A
BIALEK
Y
GLOBI??SKI
3:0
9:1


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
2
2
3
3