????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuKSIEZAK-PORTA
Runda
Data09-12-2010
Mecz pomi??dzyKSIEZAK -PORTA
Wynik meczu9-1


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Orzechowski
X
lis
3-1
1-0
B
Podsedek
Y
Lewandowski
3-0
2-0
C
Pytkowsk
Z
----
3-0
3-0
debel
Orzechowski Pytkowski
debel
Lis Lewandowski
3-1
4-0
B
Podsedek
X
Lis
3-2
5-0
A
Orzechowsk
Z
--------------
3-0
6-0
C
Pytkowski
Y
Lewandowski
1-3
6-1
B
Podsedek
Z
--------------
3-0
7-1
C
Pytkowski
X
lis
3-0
8-1
A
Orzechowski
Y
Lewandowski
3-0
9-1


  Rezerwowi   Uwagi
1
-------
1
--------------
2
2
3
3