????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuMaximus vs Delfi
RundaII
Data04-02-2013
Mecz pomi??dzyMaximus / Delfi
Wynik meczu3:7


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Stawi??ski
X
Juszko
0:3
0:1
B
Kozulski
Y
Wojciechowski
3:1
1:1
C
Sypka
Z
Pawlikowski
0:3
1:2
debel
Stawi??ski-Kozulski
debel
Juszko-Pawlikowski
2:3
1:3
B
Kozulski
X
Juszko
3:1
2:3
A
Stawi??ski
Z
Pawlikowski
0:3
2:4
C
Lankiewicz
Y
Wojciechowski
3:2
3:4
B
Kozulski
Z
Pawlikowski
0:3
3:5
C
Lankiewicz
X
Juszko
2:3
3:6
A
Stawi??ski
Y
Wojciechowski
1:3
3:7


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Mecz prze??o??ony na pro??b?? dru??yny go??ci, odby?? si?? 04-02-2013r.(poniedzia??ek)
2
2
3
3