????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuIII Ligi
RundaJesiena
Data4.11.2009
Mecz pomi??dzyPorta - Zapa??
Wynik meczu2:8


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Lis Jacek
X
Gajewski Kazimierz
1:3
0:1
B
Lewandowski Witold
Y
Bia??kowski S??awomir
3:0
1:1
C
Abel ??ukasz
Z
Kami??ski Jacek
0:3
1:2
debel
Lis/Lewandowski
debel
Gajewski/Bia??kowski
3:0
2:2
B
Lewandowski Witold
X
Gajewski Kazimierz
1:3
2:3
A
Lis Jacek
Z
Kami??ski Jacek
2:3
2:4
C
Abel ??ukasz
Y
Mruk Wies??aw
0:3
2:5
B
Lewandowski Witold
Z
Kami??ski Jacek
2:3
2:6
C
Kwiatkowski
X
Gajewski Kazimierz
0:3
2:7
A
Lis Jacek
Y
Mruk Wiesla??
1:3
2:8


  Rezerwowi   Uwagi
1
Kwiatkowski
1
Mruk Wieslaw
2
2
3
3