£ódzka Liga Tenisa Sto³owego Amatorów i WeteranówProtokól z meczuI Ligi
RundaI
Data28.XI.2008
Mecz pomiedzyX-TEAM - SSN START
Wynik meczu10:0


  Gospodarze
  Goscie
I
II
III
IV
V
Sety
Stan
A
Gajewicz Konrad
X
Orzechowski Zdzis³aw
11:1
11:2
11:8
3:0
1:0
B
Skowroñski Wojciech
Y
Wojtczak Tadeusz
11:6
11:8
6:11
8:11
11:5
3:2
2:0
C
U¶ciñski Waldemar
Z
Ko³odziejski S³awomir
11:8
11:2
11:2
3:0
3:0
debel
U¶ciñski - Gajewicz
debel
Ko³odziejski - Wojtczak
11:7
11:6
14:16
11:4
3:1
4:0
B
Skowroñski Wojciech
X
Orzechowski Zdzis³aw
11:7
11:8
9:11
11:7
3:1
5:0
A
Gajewicz Konrad
Z
Ko³odziejski S³awomir
11:1
10:12
11:4
11:7
3:1
6:0
C
U¶ciñski Waldemar
Y
Wojtczak Tadeusz
13:11
11:9
20:18
3:0
7:0
B
Skowroñski Wojciech
Z
Ko³odziejski S³awomir
13:11
11:4
11:7
3:0
8:0
C
U¶ciñski Waldemar
X
Orzechowski Zdzis³aw
11:6
13:11
11:2
3:0
9:0
A
Gajewicz Konrad
 Y
Wojtczak Tadeusz
11:6
9:11
11:7
11:3
3:1
10:0


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Proszê zwracaæ uwagê na ok³adziny. Dr O preparuje w³asne modele. Zreszt± przy u¿yciu Skalpela :P
2
2
3
3


  Kapitan gospodarzy   Kapitan gosci   Sêdzia
Gajewicz Konrad Wojtczak Tadeusz
-------------------------------------------------------------------------------- No virus found in this incoming message. Checked by AVG - http://www.avg.com Version: 8.0.176 / Virus Database: 270.9.11/1818 - Release Date: 2008-11-28 19:31