????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu
RundaI
Data13.12.2010
Mecz pomi??dzyPorta - AZ -U??
Wynik meczu2;8


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Lis
X
Godlewski
0;3
0;1
B
Lewandowski
Y
Rosiak
3;2
1;1
C
Baniewicz
Z
Maslanka
0;3
1;2
debel
Lis/Lewandowski
debel
Godlewski/Przeworski
2;3
1;3
B
Lewandowski
X
Godlewski
0;3
1;4
A
lis
Z
Maslanka
1;3
1;5
C
Baniewicz
Y
Rosiak
0;3
1;6
B
Lewandowski
Z
Przeworski
3;1
2;6
C
Baniewicz
X
Godlewski
0;3
2;7
A
Lis
Y
Rosiak
0;3
2;8


  Rezerwowi   Uwagi
1
Pietrzak Wiek
1
Przeworski
2
2
3
3