????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu V LIGI
Runda I
Data 26-10-2011
Mecz pomi??dzy WIMARAN - BASTION
Wynik meczu 10:0


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
BIA??EK
X
KUBICKI
3:0
1:0
B
??ASKI
Y
MORAWCZY??SKI
3:0
2:0
C
MAJDA
Z
DYBICZY??SKI
3:0
3:0
debel
??ASKI/BIA??EK
debel
KUBICKI/MILCZAREK
3:0
4:0
B
??ASKI
X
KUBICKI
3:0
5:0
A
BIA??EK
Z
DYBICZY??SKI
3:0
6:0
C
MAJDA
Y
MILCZAREK
3:0
7:0
B
??ASKI
Z
DYBICZY??SKI
3:0
8:0
C
MAJDA
X
KUBICKI
3;0
9:0
A
BIA??EK
Y
MORAWCZY??SKI
3:0
10:0


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
MILCZAREK
2
2
3
3