????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu2 ligi
Rundajesienna
Data16.12.2010``
Mecz pomi??dzySOK???? 2 ZGIERZ - DREWNOSTYL
Wynik meczu5-5


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Szcze??niak
X
??ugowski Jaros??aw
1-3
0-1
B
Krzywania
Y
Augu??cik Natalia
3-1
1-1
C
Zuchowicz
Z
A??gu??cik Adrian
2-3
1-2
debel
Krzywania/Szcze??niak
debel
lugowski/ A??gu??cik.A
0-3
1-3
B
Krzywania
X
??ugowski
3-0
2-3
A
Szcze??niak
Z
Adrian
1-3
2-4
C
Zuchowicz
Y
Natalia
3-1
3-4
B
Krzywania
Z
Adrian
3-0
4-4
C
Zuchowicz
X
??ugowski
0-3
4-5
A
Szcze??niak
Y
Natalia
3-2
5-5


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
2
2
3
3