????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczuV ligi
RundaII
Data20-05-2013
Mecz pomi??dzymieszko - delfi
Wynik meczuwalkover


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Hryndu??a
X
B
Janiec
Y
C
Kopyd??owski
Z
debel
kopyd??owski/janiec
debel
B
X
A
Z
C
Y
B
Z
C
X
A
Y


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
dru??yna delfi poinformowa??a nas o absencji na godz. przed meczem
2
2
3
3