????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu3 ligii
Runda2
Data
Mecz pomi??dzySalos vs Ksi????ak ??owicz
Wynik meczu0:10


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Boczek
X
Pytkowski
1:3
0:!
B
Y
Orzechowski
0:3
0:2
C
Lesniewski
Z
W??jcik
0:3
0:3
debel
Boczek/Le??niewski
debel
Pytkowski/W??jcik
1:3
0:4
B
X
Pytkowski
0:3
0:5
A
Boczek
Z
W??jcik
2:3
0:6
C
Lesniewski
Y
Orzechowski
0:3
0:7
B
Z
W??jcik
0:3
0:8
C
Lesniewski
X
Pytkowski
1:3
0:9
A
Boczek
Y
Orzechowski
2:3
0:10


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
2
2
3
3