£ódzka Liga Tenisa Sto³owego Amatorów i WeteranówProtokól z meczuI ligi
RundaII
Data23.04.2009
Mecz pomiedzyPañstwowa Stra¿ Po¿arna £ód¼- WSHP
Wynik meczu7:3


  Gospodarze
  Goscie
I
II
III
IV
V
Sety
Stan
A
Zawada Piotr
X
¦cierwicki Henryk
5-11
6-11
5-11
0-3
0-1
B
Kozak Micha³
Y
Izdebski S³awomir
11-8
11-6
11-6
3-0
1-1
C
Zawada Bart³omiej
Z
Ciesio³kiewicz Waldemar
9-11
11-7
11-7
11-7
3-1
2-1
debel
kozak/Zawada P
debel
¦cierwicki/¯ywotek
11-5
11-9
11-7
3-1
3-1
B
Kozak Micha³
X
¦cierwicki Henryk
12-14
12-10
9-11
11-4
9-11
2-3
3-2
A
Zawada Piotr
Z
¯ywotek Sylwester
11-6
9-11
11-7
11-7
3-1
4-2
C
Zawada Bart³omiej
Y
Izdebski S³awomir
11-9
11-6
11-13
5-11
11-4
3-2
5-2
B
Kozak Micha³
Z
¯ywotek Sylwester
12-10
15-13
7-11
11-7
3-1
6-2
C
Zawada Bart³omiej
X
¦cierwicki Henryk
11-8
8-11
14-16
7-11
1-3
6-3
A
Zawada Piotr
 Y
Izdebski S³awomir
11-9
11-8
11-8
3-0
7-3


  Rezerwowi   Uwagi
1
Kêpiñski Pawe³
1
¯ywotek Sylwester
2
2
3
3


  Kapitan gospodarzy   Kapitan gosci   Sêdzia
Kêpiñski Pawe³ ¯ywotek Sylwester
-------------------------------------------------------------------------------- Nie znaleziono wirusa w tej wiadomosci przychodzacej. Sprawdzone przez AVG - www.avg.com Wersja: 8.0.238 / Baza danych wirusow: 270.12.3/2076 - Data wydania: 04/23/09 06:30:00