????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu IV Liga
Runda I
Data 17.01.2013 r.
Mecz pomi??dzyLUKS KO??LE - PROJEKT X
Wynik meczu 4/6


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Podolski
X
Bi??kowski
3/1
1/0
B
Skowro??ski
Y
Gajewicz
3/2
2/0
C
Kostrzewski
Z
Grabowicz
1/3
2/1
debel
Podolski/Skowro??ski
debel
Ko??odziejski/Grabowicz
1/3
2/2
B
Skowro??ski
X
Ko??odziejski
1/3
2/3
A
Podolski
Z
Grabowicz
1/3
2/4
C
Kostrzewski
Y
Gajewicz
3/0
3/4
B
Skowro??ski
Z
Grabowicz
0/3
3/5
C
Kostrzewski
X
Ko??odziejski
1/3
3/6
A
Podolski
Y
Simi??ski
3/0
4/6


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Ko??odziejski
2
2
Simi??ski
3
3