£ódzka Liga Tenisa Sto³owego Amatorów i WeteranówProtokól z meczuI ligi
RundaI
Data15.12.2008r.
Mecz pomiedzyPañstwowa Stra¿ Po¿arna £ód¼-Radar Os. Pojezierska
Wynik meczu10-0


  Gospodarze
  Goscie
I
II
III
IV
V
Sety
Stan
A
Zawada Piotr
X
Jó¼wikowski Fabian
11-8
11-4
11-5
3-0
1-0
B
Kozak Micha³
Y
Jochman Roman
10-12
11-5
11-9
11-6
3-1
2-0
C
Zawada Bart³omiej
Z
Pabjañczyk S³awomir
11-7
11-5
6-11
11-7
3-1
3-0
debel
Kozak/Zawada P
debel
Jó¼wikowski/Pabjañczyk
11-7
11-5
7-11
6-11
11-9
3-2
4-0
B
Kozak Micha³
X
Jó¼wikowski Fabian
11-8
11-6
11-8
3-0
5-0
A
Zawada Piotr
Z
Pabjañczyk S³awomir
9-11
7-11
11-5
112-10
11-4
3-2
6-0
C
Zawada Bart³omiej
Y
Jochman Roman
11-8
11-6
11-6
3-0
7-0
B
Kozak Micha³
Z
Pabjañczyk S³awomir
11-6
11-6
11-4
3-0
8-0
C
Zawada Bart³omiej
X
Jó¼wikowski Fabian
11-9
14-12
11-7
3-0
9-0
A
Zawada Piotr
 Y
Jochman Roman
11-8
11-7
11-4
3-0
10-0


  Rezerwowi   Uwagi
1
Kêpiñski Pawe³
1
Okrasa Piotr
2
2
3
3


  Kapitan gospodarzy   Kapitan gosci   Sêdzia
Kêpiñski Pawe³ Rogoziñski Ryszard
-------------------------------------------------------------------------------- No virus found in this incoming message. Checked by AVG - http://www.avg.com Version: 8.0.176 / Virus Database: 270.9.18/1850 - Release Date: 2008-12-15 17:04