????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu4 ligi
Rundarewan??owa
Data17-05-2010
Mecz pomi??dzyMTS.Piranie-Siedlecka
Wynik meczu10-0 walkower


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
Raszkiewicz Adam
X
B
??uczak Zbigniew
Y
C
Worrus
Z
debel
debel
B
X
A
Z
C
Y
B
Z
C
X
A
Y


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
Dru??yna przeciwnika nie wstawi??a si?? na mecz.
2
2
3
3