????dzka Liga Tenisa Sto??owego Amator??w i Weteran??wProtok??l z meczu iv LIGI
Runda II
Data 13-04-2011
Mecz pomi??dzy WIMARAN - MAGELLAN
Wynik meczu 1:9


  Gospodarze
  Go??cie
Sety
Stan
A
BIA??EK
X
GRABOWICZ
1:3
0:1
B
MAJDA
Y
GAJEWICZ
2:3
0:2
C
??ASKI
Z
KOLASI??SKI
1:3
0:3
debel
??ASKI/BIA??EK
debel
GAJEWICZ/KOLASI??SKI
1:3
0:4
B
MAJDA
X
GRABOWICZ
2:3
0:5
A
BIA??EK
Z
KOLASI??SKI
0:3
0:6
C
??ASKI
Y
CABAN
0:3
0:7
B
MAJDA
Z
KOLASI??SKI
3:0
1:7
C
??ASKI
X
GRABOWICZ
0:3
1:8
A
BIA??EK
Y
CABAN
1:3
1:9


  Rezerwowi   Uwagi
1
1
CABAN
2
2
3
3